MINI FARMA TO WYDZIELONE MIEJSCE, GDZIE DZIECI BĘDĄ MOGŁY WYDOIĆ SZTUCZNĄ KROWĘ.

TO ZNAKOMITA ZABAWA PRZYSPARZAJĄCA WIELE ŚMIECHU.